Skrze médium videa Tereza Darmovzalová úmyslně propojuje dva odlišné světy a sleduje jejich paralelní monology. Na příkladu prostoru soukromé zahrady analyzuje způsob našeho myšlení v konfrontaci se současnými manifesty a utopickými ideály.

Výstava vznikla ve spolupráci s Artyčok.TV.

kurátorka: Gabriela Kotiková