Tvorba Terezy Fišerové (* 1988, Plzeň) vychází z překonávání různých osobních omezení. Její díla reagují na reálné zkušenosti, situace, které se člověka dotýkají a zrazují jeho dosavadní vnímání. Ve svých dřívějších performancích, například v akci Vystoupení (2010) nebo Don’t disturb my circles (2012) pracovala s limitem svých fyzických možností a „bičovala“ se k lepším výkonům. Soupeřila s objekty s uměleckou kvalitou a tak do jejich vzájemného působení prosakoval urputný vztah mezi umělcem a dílem. Na reálném základu stojí i site specific instalace- výstava Paralelní vesmír. Tereza se pro ni inspirovala podivuhodným zážitkem z konkrétního místa v Plzni, spojeného s pocitem jiné reality, který tehdy přivodil optický klam, a pokouší se ho přenést do prostoru galerie. „Vzniká zcela jiné místo, kde se střetávají dva různé světy v čase a prostoru. Komplikované téma, hodné spíše vědeckého zkoumání, pojímám téměř poeticky,“ komentuje svůj záměr autorka. 

Tereza Fišerová je absolventkou bakalářského studia v ateliéru Adély Matasové na Západočeské univerzity v Plzni, a magisterského v ateliéru Federika Díaze a Davida Kořínka na pražské UMPRUM.