Svítá a na víčkách ji lehce šimrá čerstvý ranní paprsek. Dobré jitro! Zazní v dálce a přes obzor letí jiskra, jedna, druhá, třetí. Setmělo se a ve víru tance se při zákrutu ponoří do zářícího roje hvězd. Po cestě potká mluvícího psa i nosatovokatou bytost. Kdo jsi? „Ty“ Odpoví hlas už zcela blízko.

Tereza Lišková, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, nechala v galerii WTG volně plynout svou mysl. Svobodný stav duše si v klidném ranním spánku promítá barevný proud asociací na svá oční víčka.

Zážitky odehrávající se ve fantazii in natura.

@tereza_liskova95    

►►►srdečně zveme na verni 5/4 v 16:3O