Tereza
Samková (*1998, Háj ve Slezsku) v současné době studuje v ateliéru
malby Františka Kowolowského. Již od počátku svého studia patří k
nejvýraznějším osobnostem ostravské umělecké fakulty. Ve svých
synesteticky pojatých pracích volně přechází mezi kresbou, malbou,
objektem, videem a instalací, přičemž současným dominujícím tématem je v
její tvorbě téma těla, tělovosti a paměti. 

Kurátor: Martin Mikolášek