Tématem projektu je vizuální jazyk jako vyjadřovací systém, který umělecký záměr nejen artikuluje, ale také determinuje. Konkrétně projekt vychází ze soudobých technických možností postprodukce pohyblivého obrazu a práce s jednotlivými složkami filmu: obrazem a zvukem. Díky digitálnímu prostředí střihových a kompozičních programů lze původní materiál zcela zásadně změnit. Typicky je obraz skládán z mnoha vrstev: Herecká akce je doplněna vhodným pozadím, popředím, efekty, písmem a grafikou. Původně oddělená média (film, fotografie, grafika, malba a zvuk) se prolínají. Jedno filmové políčko může obsahovat elementy z nesčetného množství fotobank a videoarchivů, databází textur i knihoven fontů, grafických prvků a vektorových tvarů a několik vrstev zvukového záznamu. Zkrátka může být naplňováno vizuálními i akustickými informacemi až do bodu úplného zahlcení. Naproti tomu může být pohyblivý obraz díky současným technologiím i rozkládán, vrstvy mohou být eliminovány, části obrazu vymazávány.

Výstava je koncipována jako sdílený prostor, který obsahuje oddělené složky obrazu a zvuku. Společným záměrem je postupovat opačně, než tomu bývá při typické realizaci filmu. Pohyblivý obraz je analyzován a zpětně rozkládán na původní vrstvy. Videa Terezy Severové reprezentují vizuální složku. Jsou promítána na zavěšené desky. Tato „okna“ odkazují k filmovému médiu, k jeho nejmenší časti, která se nazývá filmové okénko. Asociují transparentní vrstvy, které při práci s pohyblivým obrazem bývají kombinovány. Zda se tak stane a jakým způsobem, to je ponecháno na imaginaci diváka.

Bílý šum ve zvukové instalaci Jaroslava Šlaufa reprezentuje maximální hodnoty zvukových informací, tedy plnou škálu zvukových frekvencí. Jako protipól používá autor nejjednodušší stavební kámen zvuku, jednoduchý hluboký tón. Pracuje s umístěním zdrojů zvuku tak, že je rozděluje do dvou mezních bodů v prostoru. Při pohybu v galerii vnímá divák prolínání těchto dvou zvukových prvků, jejichž poměr se mění v závislosti na jeho pozici.

https://www.facebook.com/events/706321636077760/