Název je citací z textu Bruna Latoura.

Vědět, zobrazovat a vypovídat znamená zároveň zasahovat do skutečnosti. Přetvářet ji. Nově ji inscenovat.
Singularizovat neurčitost. Vytvářet a potlačovat Jiné. Podrobovat skutečnosti testu jejich reálnosti. Otázka nezní, jak přejít od konstatování ke konání, ale jak se vyrovnat s tím, že když zobrazujeme, vždy již konáme.
Tereza Stöckelová je socioložka vědy. Bude mluvit o vědě a diskutovala by ráda o vědě, umění a (ontologické)
politice.