János Brückner a Ottó Szabó jsou multimediální umělci spolupracující, společně s dalšími maďarskými autory, v rámci kolektivu That.Was. Not.Us (Nemmivoltunk). Skupina v posledních několika letech pracuje formou fiktivních a kritických příběhů a to prostřednictvím soch, vizualizací informací, instalací a dalších médií.