Společnou tvorbu Lindy a Daniely Dostálkových nelze kategorizovat v produkčních schématech současného umění. Nejsnáze by se to dalo zdůvodnit oborovou „mnohoznačností“ činnosti obou autorek: Linda Dostálková působí mimo jiné v oboru scénografie a grafického designu, Daniela ve fotografii. Kromě mezioborovosti je pro ně příznačná jakási literárnost. Nikoli ve smyslu vyprávění a příběhu, ale spíš výchozího (mimovýtvarného) sdělení, úvahy nebo výzvy. V této výstavě je komentováno i podvraceno expresivní téma konce a jeho možné analogie k nekonečnu. Výstava není přehlídkou artefaktů, ale spíše souborem různorodých mediálních forem vyjadřujících dané sdělení.
“Nehovoříme o smrti, manifest Ničeho už vymyslel Někdo dávno před námi. Naše existence je definována vědomím konečnosti. Ve snaze rozptýlit všednodennost existuje množství zástupných možností, které nám dávají zapomenout na realitu. Tato lákadla jsou sama o sobě natolik koncentrovaná, že při veškeré snaze se ve srovnání s nimi jeví náš život bez jasných obrysů a horizontů. Konec je paralelou nekonečna.
The E.N.D.”