The World in Which We Occur (Svět, v němž se vyskytujeme) je cyklus akcí vedený Margaridou Mendes a Jennifer Teets, který se odehrává živě prostřednictvím telefonu. Obsahově se zabývá otázkami, k nimž se vyjadřují respondenti z celého světa. Cyklus o otázkách moderního světa ukotvených v dějinách materiálna a neustálých změn i o relevantních vědeckých záležitostech propletených s politikou, které formují  dnešní svět, vychází z dotazování se a epistemického hledání. Pražská session bude řešit pojem Underground.

Potvrzení hosté:

Anna Tsing – profesorka antropologie na Kalifornské Univerzitě, Santa Cruz

Kai Bosworth – geograf, PhD student Geografie, Univerzita v Minnesotě

Stuart McLean – docent antropologie, Univerzita v Minnesotě

Akci pořádá Fotograf Festival ve spolupráci s FAMU – OpenEye 2016.