Tomáš Císařovský je jedním z nejuznávanějších současných českých malířů střední generace. Od začátku své tvorby je fascinován médiem malby a jejími tradičními žánry, jako jsou portrét, fiurální kompozice a také krajina. Námětový okruh jeho obrazů či jejich styl se postupně proměňují, základní premisy jeho malířského rukopisu však zůstávají „konzervativně“ stejné. Těžištěm jeho díla tak stále zůstává figurální olejomalba, pro relaxaci a malířské „pročištění“ však odbíhá také ke krajině a rovněž k technice akvarelu. Tím vytváří nejen figurální práce, ale také četné krajinné scenérie. Akvarel s jeho nutnou rychlostí vznikání umožnuje jiný typ práce než dlouhá a precizní práce v tradiční technice olejomalby. Ať už v obrazech nebo v akvarelech, snaží se Tomáš Císařovský vždy o čitelnost obrazu a jeho formy, což dává malířovi, a posléze i divákovi, možnost rozehrát a rozečíst řadu obsahových konotací. Do každého z děl se tak snaží Tomáš Císařovský vnést určitou nejistotu čtení a dvojsmysl. Nejednoznačné prý dodává obrazům to správné napětí. O své tvorbě říká, že nejcennější je, když si každý najde svůj úhel pohledu.

Kurátorem výstavy je Martin Dostál.

Výstava je otevřena v pátek a neděli od 12 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 17 hodin.