Autor do specifických prostor galerie připravil konceptuálně zaměřenou sochařskou instalaci na téma pomíjivosti, dočasnosti a relativizaci materiálních hodnot. Kontrast hrubého přírodního materiálu s nehmotným myšlenkovým konceptem.