První pražská soubornější výstava Lubomíra Typlta (* 1975) představuje polaritu a zároveň komplexnost autorova spletitého díla. Obě polohy – metafyzická i figurální – které jsou v jeho obrazech přítomné, se spojují ve výrazný celek odhalující hloubku existenciálního projevu. Bohatá tvorba z posledních šestnácti let není retrospektivou, ale sondou do tvůrčího vývoje Typltova uměleckého názoru, který prošel několika tematickými okruhy a proměnami. Po formální stránce se přiklonil k charakteristické ostré barevnosti. Aktuální série maleb jsou podány v komplementárních barvách, jimiž autor dosáhl kýžené zářivosti. Název výstavy Tikající muž odkazuje k názvu jednoho z hudebních klipů české experimentální skupiny WWW, s níž autor již dlouhodobě spolupracuje na textech písní. Hrané klipy a animace rozehrávají Typltův svět plný duchampovských objektů a podivných schizofrenních postav.