Světlocitlivé malby Tillmana Kaisera představují odlišný pohled na fotochemický proces, který je základem analogové fotografie. Místo věrného zachycení skutečnosti za pomoci chemických látek, vyvolává organometrické obrazy. Kombinace fotogramu a malířského gesta oživuje vynález devatenáctého století. Pokud je budoucností budoucnosti přítomnost, potom současné je to, co už bylo.