Online přednáška belgického umělece, hudebníka, kurátora, autora esejů a ekoaktivisty Guy van Belle. Belle se narodil v roce 1959 v Belgii, v současnosti žije v Malči na Vysočině kde provozuje centrum KRA: Kravín Rural Arts.

 

Na konci 80. let po studiích literatury, lingvistiky, filozofie a sochařství se věnoval hlavně počítačové hudbě. Od 90. let je aktivní v oblasti novomediálního umění nejrůznějších forem. Mezi jeho virtuální organizace patřily například Stellingname, Young Farmers Claim Future, dBONANZAh!, v neposlední řadě mXHz a Society of Algorithm. Jedná se komunitní organizace zastřešují různé výzkumné projekty, zejména ve vztahu k elektronickým technologiím.

 

V roce 2004 byl zakládajícím členem bruselské iniciativy OKNO (2004 – 2015). V letech 2005 – 2009 žil v Bratislavě, kde začal používat pseudonym Gívan Belá. Krátce bydlel v “čistírně” Ekotechnického muzea (Staré kanalizační čistírny) v pražské Bubenči, kde se začal zabývat prozkoumáváním ekotechnických přístupů k mediálnímu umění .

 

Jeho práce jsou převážně intermediální a synestetická, probíhají v reálném čase, jsou abstraktní, algoritmické a často se rozcházejí se standardními přístupy, parametry, dovednostmi, prezentačními a receptivními stereotypy.