Práce Heleny Lukášové se zabývá komplexním problémem reprezentace díla/objektu, jež je rozkročeno mezi virtuální existencí v digitálním světě a fyzickou realitou.

 

Digitální médium vede k tvorbě rozvětvených systémů, dovoluje volně přecházet mezi různými manifestacemi díla. Performance se stane sochou, CT sken odhaluje útroby umělého vejce, páteř tunelem, myšlenka je materializována. Právě možnost pracovat s daty, skeny, nalezenými virtuálními objekty vede k vnímání světa jako hluboce prorostlého systému, jenž pouze rozkrýváme.

 

Přednáška proběhne v Kongresovém sále Centra experimentálnhího divadla.