RUVK je medziodborovou platformou pre výskum, kritickú analýzu, forenznú estetiku, špekulatívne modelovanie a kladenie si otázok po designe na vytýčenom území. Uprednostňujeme názov “platforma” pred “projektom” alebo “kolektívom”, pretože to dovoľuje v širšom zmysle do našej činnosti zahrnúť nepretržite prebiehajúce a nanovo sa vynárajúce podnety, aktérstva, udalosti či situácie. Súčasne to potláča zdanie autorstva jednotlivca alebo fixného autorského tímu. RUVK poodhalí príbehy prenikania do a rozpúšťania sa v hmote slovenského mesta Veľký Krtíš. Ako je na tom malé mesto, čo je v jeho množine možného? Myslíme si, že v dobách klimatických zmien a na konci našej post-socialistickej doby môže práve malé mesto predstavovať laboratórium rozptyľovania subjektov a hegemónií. 

 

RUVK premietne špekulatívny dokument AZERO, predstaví publikáciu Minulosť, súčasnosť a budúcnosť mesta Veľký Krtíš a zasní sa nad vlastným prianím do budúcna – fungovať nielen v rovine facilitácie, ale aj na úrovni agentov, niečo ako “prefíkaní architekti”, o ktorých hovorí Keller Easterling. Sú zvedaví, zaujímajú sa o povahu matrixu, nie sú vždy korektní, ale dokážu vyhľadávať zraniteľné miesta v systéme a opakovane ich využívať, obdobne ako svoje manévre multiplikuje trh. 

 

www.ruvk.info