TIMO svou prací dlouhodobě propojuje veřejný a galerijní prostor. Přestože se vyjadřuje různými způsoby od poezie po tradiční malbu, nejsilnější je jako vnímavý glosátor aktuálního „tady a teď“. Mezi nejpádnější prostředky jeho vizuální konfrontace patří vizuálně-verbální komentáře.

 

Jeho ironizující aktivistická instalace pro vršovickou galerii ProLuka staví na paradoxu přímočarého spojení ekonomického s environmentálním. Sama svým marketingovým potenciálem s virálním rozměrem ale funguje i jako návnada ke komerčnímu zneužití.

 

TIMO je momentálně nejvýznamnější český streetartový umělec. Vychází ze zkušenosti, která kombinuje graffiti minulost a studium na vysoké umělecké škole. Svými intervencemi často upozorňuje na bezpráví jakéhokoli druhu, systémové a ekonomické podrazy nebo politický paskvil na lokální i té nejvyšší úrovni. Jeho identita není veřejně známá.

 

Kurátor: Radek Wohlmuth