Výstava je výsledkem dlouholetého projektu Národního památkového ústavu, přibližuje krásu a výjimečnost jak všeobecně známých, tak rovněž těch opomíjených, či zapomenutých architektonických tvůrčích počinů 60. a 70. let.