Za poněkud ironicky odlehčeným názvem se ukrývá soustředěná sonda do aktuální práce malíře Tomáše Bárty (*1982), jehož komplikované, pečlivě vyvedené geometrické struktury a kompozice jsou v rámci výstavy rozebírány až na jednotlivé základní tvary a konstrukční elementy. Mohou dílčí fragmenty vyjadřovat totéž, co celek, přestože vizuálně jde o věci rozdílné až protikladné? Právě přesouváním akcentů směrem k vyostřenějším vztahům uvnitř umělcových realizací (různé poměry spontaneity, nahodilosti, racionalizace, úsilí i plánování a jejich využití při koncipování díla) se dvojice kurátorů pokouší Bártovu malířskou práci otevřít novým interpretacím a společně s umělcem kontemplovat nad možnostmi jejího dalšího směřování.

kurátoři Pavel Švec & Jaromír Novotný