Tomáš Císařovský (*1962) patří k našim nejvýraznějším malířským osobnostem. Ke konci osmdesátých let vkročil se svými vrstevníky do proudu postmoderny. Jeho doménou je figurální malba, v níž se tematicky zabývá zejména osobní i kolektivní historií a pamětí za pomoci výjevů z československé a české historie. Cyklus Z deníku dědy legionáře (1989) se vrací do doby první světové války, série Promlčená doba (2002-2003) citlivě komentuje dobu normalizace. Od společenských témat uniká autor k malbě opuštěných krajin s příznačnou barevností. Dalším polem působnosti Tomáše Císařovského je náročná technika akvarelu, jemuž se začal věnovat již v devadesátých letech (krajinomalby cyklu Dolomity). Císařovský je pozorným zaznamenavatelem příběhů, gest a událostí, jejichž jednoduchá forma nechává vyznít mnohoznačný obsah, ponechávající prostor pro diváka.
V poslední době rozšiřuje Císařovský své figurální motivy o křehké malby zvířat, zejména srn, jejichž ladnost a subtilnost nechává vyznít na neutrálních barevných pozadích, jež jsou ostatně jedním z rozpoznávacích znaků autorova osobitého malířského rukopisu.
Anotace: Kateřina Štroblová