Gabinetto segreto je název dlouho utajované sbírky, která je v současné době vystavena v Archeologickém muzeu v Neapoli. Obsahuje část uměleckých nálezů z antických Pompejí, které se vztahují k poněkud otevřeně uvolněným mravům římské společnosti. Pro menší cyklus figurálních akvarelů si Tomáš Císařovský vypůjčil název tohoto kabinetu.