Galerie NTK uvádí tři výstavy

TOMÁŠ HLAVINA
Před uměním a po umění. Vlivy a paralely mezi uměním do období renesance a konceptuálním uměním.

Kurátor Milan Mikuláštík
Postkonceptuální sochař Tomáš Hlavina patří mezi nejvýraznější reperezentanty generace, která vstupovala na uměleckou scénu počátkem devadesátých let. Expozice je galerijním výstupem jeho doktorské práce. V současné době Hlavina vede ateliér sochy na pražské AVU. 
http://www.hlavina.info/
 

KLAS ERIKSSON
Serie B

Kurátor Lexa Peroutka
Švédský umělec Klas Eriksson (1976) představuje v Galerii NTK své nejnovější objekty, obrazy a video. Dlouhodobě zpracovává témata prostředí alternativních společenských skupin (např. fotbalové chuligánství). Věnuje se zejména vizuálnímu a performativnímu charakteru tohoto prostředí. / 
www.klaseriksson.org
 

ANNIKA LUNDGREN
Winter is Coming – on Spirits and Populists

Kurátor / Curator: Lexa Peroutka
Videoinstalace švédské umělkyně Anniky Lundgren (1964), která vznikla speciálně pro její výstavu v Galerii NTK, je autorskou interpretací politické historie západoevropského prostoru. Forma, kterou umělkyně využívá zahrnuje videa, fotografii nebo performance.
www.annikalundgren.net