Malíř, restaurátor a kurátor Tomáš Lahoda, působící v Praze a v Kodani, se suverénně pohybuje mezi abstrakcí, virtuózní realistickou malbou, performancí i fotografií.

  

V Galerii Bubec představí část obrazů a fotografií ze série La Guardia, na které autor začal pracovat při rezidenčním pobytu v New Yorku v roce 2015. Fotografické záznamy a skici prázdných letištních ploch rozpracoval v sérii velkoformátových obrazů. Pomocí hry se stíny, výřezu a manipulací se zákony perspektivy vytváří pole dvojznačnosti na pomezí rozpoznatelné zobrazení reality a abstraktních motivů.