Tomáš Milata absolvent ateliéru Daniela Balabána na OU.
Hlubinná psychologie i vnitřní procesy duše se odkrývají v Milatových expresivních obrazech.

Kurátor: Markéta Vlčková