Výstavní projekt Tomáše Moravanského – Repository navazuje na dlouhodobý výzkum, který doprovází soubor propojených galerijních projektů, objektových instalací, intervencí do veřejného prostoru, scénických představení a krátkých filmů pod zastřešujícím názvem Still Live Project, který může potenciálně pokračovat donekonečna.

 

Výstava bude zahájena v úterý 15. 12. 2020 v 17:00. Tešíme se!

 

Součástí zahájení proběhne performance v interpretaci Terezy Sikorové (pokračováni ze série projektu pod názvem “POOL” od autorské dvojice).

 

______________________________________________________________________

Tomáš Moravanský je panelákové dítě devadesátého prvního roku z Dubnice nad Váhom. V současnosti je studentem doktorského studia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

 

Moravanského tvorba je v široké škále povahy interdisciplinární. Je vizuálním a zvukovým umělcem, skladatelem, choreografem, performerem, filmovým a scénickým režisérem, dramaturgem, fotografem a mediátorem. Tvoří často v cyklech a sériích. Jeho tvorba se pohybuje na poli galerijních instalací, intervence do veřejného prostoru, tanečních představení, fyzického divadla a spolupráce. Věnuje se také multižánrové hudební produkci, kde působí pod pseudonymem Panáčik.

 

Pracuje s tématy každodennosti, psychologií pohybu, virtualitou, kulturou individualismu a interaktivním storytellingem. Kromě toho je jeho tvorba poznamenána výraznými stopami humoru, podprahovými asociacemi, hříčkami a sebeironií. Vychází z dlouhodobého zájmu o současný tanec a choreografické přístupy ve vlastní intermediální tvorbě, která často vzniká ve spolupráci s aktérkami z tanečního a divadelního odvětví. V současnosti se ve své práci zabývá otázkou těla a tělesnosti v kontextu současného tance se zaměřením na post-dance ve vztahu k ideologickému prostoru.

 

Je spoluzakladatelem a členem intermediální skupiny a občanského sdružení INSTITUT INSTITUT (2018), které sdružuje aktéry různých výrazů a médií v diskuzi, kritice, výzkumu a současné tvorbě se záměrem podpory vzniku a prezentace individuálního a kolektivního díla.

www.institutinstitut.com