Instalace Still Left Tomáše Moravanského vychází z autorova pobytu v rámci rezidence Brno Artist in Residence v Domě umění, která se uskutečnila na podzim 2019. Je pokračováním k souboru projektů pod názvem STILL LIVE.

 

Tomáš Moravanský (*1991/SK/CZ) je vizuální a zvukový umělec, skladatel, choreograf, filmový a scénický režisér, dramaturg, fotograf a mediátor. Ve své práci často rozpracovává motiv osobní, emocionálně zabarvené exprese na konceptuálním pozadí a jako autor se hlásí k linii tzv. „romantického konceptualismu“. Jeho tvorbu provázejí kriticko-analytické reflexe s oporou v odborné literatuře, filosofii, sociologii a také psychoanalýze. Tvoří v cyklech a sériích, kdy stejně střídá formální přístupy na základě obsahu a vlastního vývoje. Jeho práce jsou význačné množstvím spoluprací s různými jednotlivci, přizýváním si hostů k vytváření kolektivů z interpretů různých oborů a žánrů. Je autorem hudební produkce a videoklipů (Panáčik), galerijních instalací a intervencí do veřejného prostoru. Momentálně připravuje libreto jako režisér a autor námětu k opeře pro Janáčkovu Operu NDB. Současně od roku 2017 pracuje na souborech propojených galerijních projektů, představení a krátkých filmů pod zastřešujícím názvem STILL LIVE, ve kterém zkoumá a pracuje s tématy každodennosti, psychologie pohybu a kultury individualismu ve vztahu k fenomenologii. Je spoluzakladatelem a členem intermediální skupiny a občanského sdružení INSTITUT INSTITUT (2018), která sdružuje aktéry různých výrazů a médií v diskuzi, kritice, výzkumu a současné tvorbě se záměrem podpory vzniku a prezentace individuálního a kolektivního díla.

 

Součástí instalace v rámci zahájení výstavy bude tanečně pohybová kompozice INTERPELLATION, která v tentýž večer naváže k první části autorovy čtyřdílné série performativních intervencí pod názvem Conditional Constructions I. pro nedalekou Galerii TIC (v 18:30).

 

www.institutinstitut.com