„Češství je něco, o čem každý mluví, ale málokdo dokáže slovně postihnout. Když je fotografujete, čím více ostříte, tím více mizí před očima.“ Tomáš Pospěch 

 

Vizuálnímu ohledávání fenoménu češství se Tomáš Pospěch nepřímo věnoval již v souborech Majitelé hradů, Šumperák či Bezúčelná procházka. Dlouhodobý zájem o zachycení efemérní podstaty českého sebeurčení vyeskaloval v obsáhlý samostatný projekt. Češství vznikalo v letech 2001–2011 jako průběžně doplňovaný soubor sta fotografií, které nesou vizuální znaky charakterizující český národ. Tomáš Pospěch postupně upouštěl od signifikantních řízků, knedlíků a státních symbolů, aby se ponořil hlouběji do tajů české sebeidentifikace. Skrze zelené linoleum, lidovou tvořivost, turka ve skle či schopnost improvizace přináší sebeironizující, sebekritické a přesto velmi citlivé ohlédnutí za tím, co to dnes může znamenat být Čech. 

 

Tomáš Pospěch (*1974) je český fotograf, historik umění, pedagog a nezávislý kurátor. Vystudoval fotografii na ITF FPF SU v Opavě, dějiny umění na FF UP v Olomouci a na FF UK v Praze a doktorské studium na ITF FPF SU v Opavě. Kromě vlastních úspěšných knih jako je Šumperák či Zemědělské práce / Slušovice je autorem mnohých publikací a monografií o české a středoevropské fotografii. Měl samostatné výstavy ve významných institucích po celé Evropě. Žije a pracuje v Praze. 

www.pospech.com  

 

vernisáž: 23. 10. 2019 v 19 h + DJ Filip Radio 1

facebook event