Přednáška navazující na komentovanou prohlídku výstavy Jaroslava Pulicara si klade za cíl mnohostranně ohledat bohaté dokumentární přístupy, které se objevují v současném českém umění a fotografii od roku 2000. Přitom je sledováno, jak nejsou tyto dokumentární přístupy často zamýšleny pro prezentace výstavou, ale cíleně vytvářeny pro autorskou knihu. Různorodé vztahování ke skutečnosti propojuje nynější paralelní světy fotografie a současného umění, ať už užívají metody reportáže, fotografickou momentku, konceptuální a postkonceptuální přístupy nebo digitální manipulaci.

 

Tomáš Pospěch (*1974) je český fotograf, historik umění, pedagog a nezávislý kurátor. Vystudoval fotografii a doktorské studium na ITF FPF SU v Opavě, dějiny umění na FF UP v Olomouci a na FF UK v Praze. Kromě vlastních úspěšných knih jako je Šumperák či Zemědělské práce / Slušovice je autorem mnohých publikací a monografií o české a středoevropské fotografii. Měl samostatné výstavy ve významných institucích po celé Evropě. Žije a pracuje v Praze.