V rámci zakončení výstavy připravujeme následující program:
10-12 hod performance Tomáš Ruller a Noah Warsaw (PL) 
13-17 hod diskuse s autorem a hosty ve výstavě: Hana Rousová, Katarina Rusnáková,
Jana Horáková, Miloš Vojtěchovský, František Kowolowski, Dušan Brozman a další.
17-18 hod Habíb Kheradyar Zamani (USA) via stream.
průběžně projekce ze záznamu situací z exteriéru Domu umění,
bude přítomen Alter-performer 
a Reálná Virtuální Performance bude dostupná na: 
rtsp://stream.ffa.vutbr.cz/ruller.sdp

Těšíme se na vás!

Vstupné: 40/20 Kč

 

PERFORM-MADE / Odolné okamžiky 
13.9. – 12.11.2017

Kurátor: Dušan Brozman

Dům umění města Brna zahajuje retrospektivní výstavu Tomáše Rullera (*1957), významného představitele akčního umění a jednoho z prvních tvůrců českého videoartu. Výstava představí jeho dosavadní tvorbu od roku 1974 do současnosti.

Výstava vznikající ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy má dvě místně i časově oddělené části strukturované s ohledem na dvě základní polohy dokumentace Rullerovy tvorby akčního umění: Výstava v Brně se soustředí na fotografie a objekty, představuje Rullerovo dílo z hlediska klasické obraznosti, zatímco v Galerii hlavního města Prahy 2018 bude kladen důraz na element času a pohyblivý obraz.

 

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h