Výstava Tomáše Tichého Pevnost představuje nejnovější tvorbu absolventa pražské AVU z roku 2011. Tento malíř ve své tvorbě reflektuje současné společenské jevy (nekonečný ekonomický růst, selfie kultura, postmoderní konzumerismus) a přetavuje je do výstižné umělecké zkratky. Ve své tvorbě je inspirován sociologickými studiemi popisujícími globální civilizační procesy, které ve svém díle rozvedl například polsko-britský sociolog Zygmunt Baumann. Jeho úvahy používá Tichý jako neviditelný rámec obrazů projevující se atmosférou, výběrem lokací či zasazením dezorientovaných sebestředných figur. Tomáš je letošní finalista renomované londýnské malířské soutěže The Threadneedle Prize a je finalistou této soutěže také z roku 2014.

Výstava je součástí letošního UAMO Festivalu, jehož finále proběhne na konci dubna v Mnichově a jehož se kromě The Chemistry Gallery v tomto roce účastní galerie z Atén, Sofie, Vídně, Berlína, Zürichu, Mexico City či Amsterdamu (www.uamo.info).

Vernisáž výstavy proběhne dne 18. 2. 2016 od 19:00 v The Chemistry Gallery.