Speciální projekt Tomáše Vaňka pro prostor Trojhalí o rozloze 4.500 metrů čtverečních. Největší zvukový particip autora, který patří k největším postavám českého umění v posledních dvaceti letech.

Dílo Particip č. 178, které Tomáš Vaněk vytvořil „na objednávku“ PLATO – platformy (pro současné umění) Ostrava, je podle jeho vlastního vyjádření audiosituace sestávající z dvanácti poslechových míst v prostoru Trojhalí, na kterých byly pořízeny binaurální nahrávky nečekaných a někdy trochu nemístných akcí, aktivit a událostí. Jako bývalý aktivní fotbalista, praktikující dobrovolný hasič či rybář se zálibou ve cvičení tai-či má Tomáš Vaněk cit pro půvab a emocionální sílu prostých úkonů a jevů. Zvukový záznam letu včel, hlasitého oddechování ve spánku a tekoucí vody v konkrétním prostoru, na němž se tyto události staly a na jehož fyzické a akustické kvalitě participují, svým způsobem popírá skutečnost. Iluze právě probíhajícího děje posluchače/diváka překvapuje, ale zároveň mu upírá možnost aktivně se zapojit. Na druhé straně setkání s Vaňkovým dílem/nahrávkou by se mohlo stát impulsem k domýšlení možností, které prázdný prostor Trojhalí nabízí. Důležitým prvkem projektu budou reakce diváků, kteří by se díky uměleckému dílu mohli ve specifické situaci veřejně uživatelného a funkčně nedeterminovaném prostoru v ideálním případě stát v průběhu dalších měsíců a let účastnými aktéry.

Marek Pokorný