KONCEPTUÁLNÍ UMĚLEC, PEDAGOG A REKTOR AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE PŘEDSTAVUJE V GALERII KAPLE SVÉ ZVUKOVÉ PARTICIPY

Galerie Kaple uvede v prosinci výstavu konceptuálního umělce, pedagoga a rektora Akademie výtvarných umění v Praze Tomáše Vaňka. Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2001 zde představí své zvukové participy. Vernisáž výstavy se uskuteční 2. prosince od 18 hodin a výstava potrvá do 29. ledna 2016.

Tomáš Vaněk, rektor Akademie výtvarných umění v Praze, umělec střední generace a laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2001 patří k výrazným osobnostem generace prosazující se kolem poloviny 90. let. Ve své práci využívá tenzi vznikající mezi skutečností a představou, věcí a stínem, rolí umělce a diváka, zkoumá posuny mezi tvůrčím a rutinním aktem, mezi soukromým a veřejným, vnímáním a vědomím.

 

Téma otevřenosti je výchozím bodem pro jeho sérii akcí, se kterými začal v roce 1998 a které označuje jako Participy. “Participy užívají symbiózních a parazitních norem – vztahů, ve smyslu napojení se na něco, co je zaběhnuté, dané, okoukané a stojí tak na okraji dennodenního vnímání. Nemají ambici cokoli řešit, pouze se snaží zviditelnit tyto okrajové zóny – nastavením, aplikací na přesná místa, která jsou ohmatávána nespočtem lidských pohledů bez nejmenšího podezření a rozrušení – účastní se na těchto místech svojí existencí”, poznamenal Vaněk. Autorovi jde v prvé řadě o povzbuzení pozornosti diváka, o jeho účast při dotváření díla. Fascinován kvalitou zvuku, jež umožňuje binaurální stereo mikrofon, pracuje Vaněk se zvukem a zvukovými nahrávkami vyvolávají pocit skutečného dění od roku 2005. Zvukový mód záznamu je velmi autentický k reálnému slyšitelnému zvuku tak, že posluchač má dojem, že stojí přímo u zdroje.

První projekt využívající binaurální záznam zvuku, byl vytvořen v New Yorku a pro galerii Kaple zrealizoval další díl pokračování: Particip č. 187. Zvuková instalace Tomáše Vaňka je velmi minimalistická, přesto návštěvníkům poskytne mimořádně silný zážitek. Nahrávky pořízeny v daném místě – na stejném i poslouchané – přímo v prostorách galerie jsou impulsem vybízejícím k vnímání různorodé zvukové situace.

Pro vytvoření autentické zvukové situace pořizoval autor po dobu tří dnů nahrávky, které vyvolávají u každého jedince vztahové iluzivní obrazy, jež při poslechu vycházejí právě z nevizuálního prvku – zvuku. Vaňkův projekt nás vybízí k poslechu, sugesci, iluzi, zastavení se v čase a samotnému vniknutí do nitra své představivosti. Je to hra, přiznaná mystifikace, ale i zajímavý test naší představivosti a schopnosti vstřebat nezvyklým způsobem nové zážitky bez vizuální spoluúčasti a korekce. Autor ještě dodává: „V první chvíli posluchač nemusí rozpoznat co je nahrávka a co reálný zvuk, vydrží-li, je vtažen.“ 

 

Tomáš Vaněk (*1966)

Tomáš Vaněk studoval Akademii výtvarných umění v letech 1990 -97 v malířském ateliéru prof. J. Sopka a v ateliéru grafiky II. prof. V. Kokolii. Během studií založil spolu s Josefem Bolfem, Jánem Mančuškou a Janem Šerých výtvarnou skupinu Bezhlavý jezdec. V roce 1998 si definoval a začal používat termín Particip. V roce 2000 založil spolu s Vítem Havránkem a Jiřím Skálou Produkci aktivit současnosti – PAS. Ta realizovala ve spolupráci s architektonickým studiem Projektil koncepci centrálního uměleckého díla Dana Perjovschého pro NTK v Praze 6. V roce 2001 získal cenu Jindřicha Chalupeckého udělovanou mladým umělcům do pětatřiceti let.  V té době vytvářel nenápadné situace jak ve veřejných tak galerijních prostorách a pohrával si s fenoménem šablonovitosti v sémantickém i materiálním významu. Kolem roku 2006 začal vytvářet zvukové situace pomocí binaurálních mikrofonů. V roce 2010 se účastnil Evropského bienále současného Manifesta 8. ve španělské Murcii. Od téhož roku vede ateliér Intermédií na Akademii výtvarných umění a od roku 2014 je jejím rektorem.