Galerie Měsíc ve dne představuje dvojici prací Tomáš Vaňka. Východiskem pro Particip s pořadovým číslem 220 se stala sbírka vět, kterými lidé autorovi popsali situace, o kterých se domnívají, že je zažíváme a známe téměř všichni (Particip 39). Vybrané věty tentokrát Vaněk převedl do vizuálních schémat, kterými pokryl stěny galerie. Druhou součástí výstavy je knižní publikace osmi set Vaňkových “sms kreseb”, jimiž si již pátým rokem komentuje různé vizuální problémy, každodenní nápady a situace (Particip 219 – Kniha sms kreseb vytvořených pod participem č. 191 ). Kresby Vaňek průběžně zveřejňuje na sociálních sítích a kniha Particip 219 je jejich prvním souborným vydáním.

 

Výstava byla kompletně připravena na říjen a listopad letošního roku. Po dobu uzavření galerie jsme jednotlivá schémata z Participu 220 postupně uveřejňovali na sociálních sítích s výzvou o další rozšíření větných popisů vzájemně známých situací.   

 

Tomáš Vaněk je český vizuální umělec, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2001 a také pedagog a rektor Akademie výtvarných umění. Nejčastěji pracuje se spreji a zvukem. O své práci uvažuje jako o rozvíjení a napojování se na situace a proto své realizace nazývá „participy“. 

 

Výstava bude uzavřena v době vánočních svátků 24. – 25. prosince. Mimo otevírací dobu je návštěva galerie možná po předběžné osobní domluvě na telefonním čísle +420 774 068 514.