Výstava a připravovaná monografie odhalí šíři tvůrčího záběru Milana
Langera (1944 – 2017), dosud nedoceněné hvězdy a enfant terrible
vizuálního umění zároveň. Setkáme se s jeho tvorbou od raných
performancí konce šedesátých let, přes obrazové seriály, vizuální básně,
akce až po videofilm Afterlife dokončený v listopadu 2017. Dlouho pro
něj byly poznávacím znamením obrazy vytvořené prostřednictvím šablon a
sítotisku, jež začal výrazněji používat až po příchodu do Hradce Králové
v roce 1975. Později se vyjadřoval skrze fotoplátna, objekty, básně a
hudbu. Nejvýrazněji se soustředil na pohyblivý obraz a kolektivními
scénické performance vždy s důležitou vizuální a hudební složkou.

Významným
bodem Langerovy kariéry se stala společná výstava se Sirem Peterem
Blakem v Křížové chodbě pražského Karolína v r. 1994, na níž byl
komparován středoevropský pop-art s původním pop-artem britským. Oba
umělce spojovaly rovněž hudební přesahy. Blake je autorem ikonických
obalů desek Beatles a Langer totéž vytvořil pro skupiny MAO a I.R.A.

Historik
a teoretik umění Jan Kříž oceňuje Langerův intelektuální koncept, který
nevylučuje hru a je druhem kritického myšlení. Langer měl a má dosud
velký vliv na hradeckou vizuální a hudební scénu, obklopoval se totiž
mladými autory, s nimiž často pracoval v rámci kolektivního autorství
zprvu pod hlavičkou Brutální Nikita a později jako Art Division Team
Victory Nox.