Triangle
Martina Staňková

Vernisáž výstavy v úterý 13. 11. 2018 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM od 17:30-20:30 
Prezentace autorky, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 20. 11. 2018 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 14. 11. do 20. 11. 2018

Martina Staňková je studentkou třetího ročníku ateliéru Intermediální konfrontace Jiřího Davida, nyní je na stáži na AVU v ateliéru Malba 2 Vladimíra Skrepla.

Martina Staňková představuje v Galerii 207 sérii obrazů, jejichž společným prvkem je geometrický obrazec – trojúhelník.  Symbolizuje zde to, čím se zabývá teorie transakční analýzy, tedy vztahy rodič – dospělý – dítě, jež se v člověku odehrávají.  Toto téma zachycuje převážně v pastelových barvách, jež vyplňují ostré, provokující geometrické tvary.  

 

Triangle

Galerie vestavěná do atelieru se stává umělou barokní grottou uprostřed velmožovy zahrady. 

Úkol:  Obsadit svými site specific obrazy grottu uvnitř i vně.  Hranice jsou vymezeny. Vzniklý prostor ve školním ateliéru je jakousi ambasádou, výsostným územím, na kterém platí jiné zákony. 

Trojúhelníkové dítě nemá rádo školu.  Obrazy se prezentují v galerii, za jejíž zdi nahlíží pedagog.  Malíř je dospělý. V ateliéru se stává žákem. Učitel je na vymezený čas rodičem. Rodič učitelem. Trojúhelník vztahů, které trčí do prostoru. Vstupuje do obrazů, stává se jednotícím prvkem. Geometrie si žádá souměrnost. Trojúhelník – hlava. Trojúhelník – srdce. Triangle. Tři rohy, tři úhly, tři vztahy. 

Martin Staněk