Městská zimní pouť z centra Brna na podvečerní mši v kostele Zvěstování Panny Marie v Tuřanech. Chůze, soustředění, meditace, nepohodlí, sdílení, společenství, oživení staré poutní cesty našich předků. Vyrážíme za jakéhokoli počasí, ujdeme přibližně 8 kilometrů. Přestávka v osvěžovně ano. Zřejmě budeme nemile překvapeni, jak výrazně se posvátný prostor dávných poutních cest proměnil. Dobré boty, teplé oblečení, klidně něco na zahřátí.

  

„Myslím, že bych si nedokázal zachovat fyzické ani duševní zdraví, kdybych nestrávil alespoň čtyři hodiny denně – a obvykle to bývá ještě víc – touláním po lesích, kopcích a polích, úplně oproštěn od veškerých světských závazků.“ Henry David Thoreau

 

„I díky tomu je mu však dopřáno rozpoznat a procítit i subtilní rozdíly v barevnosti, ve sklonu světla a stínu během dne, ale i během celého roku, ve změně směru a charakteru větru a vánků, tvaru mraků, proměně vegetace, změny ve výskytu a chování živočichů a sezonnost lidské práce, která je na přírodu vázána. Všimne si jevů tak neokázalých, jako jsou kameny, skály a horniny.“ Hana Librová

 

„Na dohled od Brna, směrem k východu slunce, několik málo mil, nachází se chrám, který již odedávna posvěcuje zbožnost přicházejících zástupů lidí. Domácí to místo nazývají Tuřany. Zde je sídlo naší Madony, zde byly její zbraně, její vůz. K Panně lze dojít z Brna dvojí cestou; první a přímější je roubena patnácti sloupky nedávno vztyčenými k postě Panny. Druhá pak vede cestovatele mnohem více ze široka přes ves, kterou pro množství komárů nazývají Moravané Komárovem. První cesta je vyprahlá a prašná, druhá naopak vždy chladná, jelikož vede hned rozkošným lesíkem, který propouští málo slunečního svitu, hned loukami oplývajícími květy, hned kolem lučních potoků, jejichž živá voda září do daleka, hned překrásnými zahradami, vinicemi, takže vypadá jako ráj, a také onen lesík dodnes Brňané nenazývají jinak než Ráj.“ Bohuslav Balbín

 

„Co pohledávám v lesích, když přemýšlím o něčem, co je mimo ně?“ Henry David Thoreau

 

„Trny vyzbrojují růže, med láká včely.“ Anicius Boëthius

 

„Došel k místu, kde nyní stojí chrám, když v tom spatřil, že z nedalekého místa září podivuhodné světlo, šíří se na všechny strany a vysílá své paprsky bez překážek. V trnitém keři, odkud zářilo světlo, nebylo slyšet žádné praskání ohně, světlo se šířilo naprosto tiše, nebyl vidět žádný dým, nešlehaly žádné nestejnoměrné plameny, jak tomu u ohně obvykle bývá.“ Bohuslav Balbín

 

Bohuslav Balbín:

Způsob vedení pouti do Tuřan

II. předpoklad:

pozorná mysl

oddaná a zapálená vůle

přispění schopností a smyslů

spolupráce nutných údů                                                                                              

 

Nanao Sakaki:

Máš-li čas na mluvení

Čti knihy

Máš-li čas na čtení

Jdi do hor, pouští a k moři

Máš-li čas na chození

Tanči a zpívej

Máš-li čas na tančení

Tiše seď, Šťastlivý Blázne