Turi Simeti, 7 ovali ocra ora, 2019 150x150 cm

Nová výstava v Galerii Závodný jako první v České Republice představí tvorbu italského renomovaného autora, který se svým celoživotním dílem řadí ke špičkovým umělcům evropské výtvarné scény.

 

Turi Simeti /narozen 1929, Alcamo, Itálie/ se ve své tvorbě věnuje abstraktnímu proudu umění a minimal artu. Je vnímán jako „inženýr“ světla, barvy a geometrie. Tato autorská výstava představí celoživotní tvorbu T. Simetiho v jejích jednotlivých etapách.

 

V roce 1958 se přestěhoval do Říma, kde měl možnost plně vstřebávat nové tendence a velmi racionální přístup k umění, které koncem 50. let rezonují v okruhu düsseldorfské skupiny Zero, jež měla spřízněná uskupení i v jiných evropských zemích (Gruppo N, Itálie, Null, Nizozemí). T. Simeti udržoval těsné vazby s generačně spřízněnými autory, ke kterým v Itálii patřili především Alberto Burri, Enrico Castellani, Lucio Fontana, Piero Manzoni a Agostino Bonalumi.

 

V roce 1962 začal Turi Simeti pracovat s motivem oválu, který se v různých obměnách stal klíčem k jeho vlastnímu pojetí minimalistické monochromní tvorby. Užitím jednolité barevné plochy plátna, pod kterou je patrný geometrizovaný reliéf oválu, dosáhl jemné modulace povrchu plátna. Světlo dokáže v tomto obrazovém prostoru nenápadně oscilovat mezi tichou kontemplací a dynamickou, vizuálně téměř haptickou expresivní polohou. Jedno dílo tak může v průběhu dne, kdy světlo na reliéf dopadá z různých stran a v nestejné intenzitě, vyvolávat naprosto odlišné vizuální vjemy.

 

Význam celoživotního díla T. Simetiho dokládá dlouhý seznam jeho autorských i skupinových výstav a zastoupení v institucionálních nebo privátních sbírkách, k nejzajímavějším patří např. výstava v Solomon R. Guggenheim Museu v New Yorku nebo zastoupení v Peggy Guggenheim Collection v Benátkách.

 

S ohledem na současná opatření proběhne zahájení výstavy bez vernisáže. Rádi však všem našim příznivcům poskytneme po domluvě odborné komentované prohlídky a po celou dobu výstavy, která bude končit 2. května 2020.

 

Kurátor: Vladimíra Brucháčková Závodná

Kontakt: Petra Korlaar, petra.korlaar@galeriezavodny.com, tel: 777 088 252