Strašidelné jevy provází první letošní výstavu Galerie Ahoj Nazdar Čau v chráněné kavárně Spolkového domu v Jablonci nad Nisou. Své kresby vystaví Markéta Bakešová, která studovala v ateliéru Přírodní materiály Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem a v současné době působí jako učitelka na střední škole v Praze.

Markéta ve své tvorbě zpracovává především osobní zkušenost s nemocí Myasthenia gravis, která se projevuje mimo jiné dvojitým viděním. Na toto téma se zaměřila po té, co si uvědomila, že její prostor je oproti vnímání prostoru ostatních lidí jiný, že ten její, má přidanou znejišťující dimenzi. Formálně své vjemy Markéta ztvárňuje pomocí objektů a kreseb.

Výstava Tváří v tvář představuje sérii autoportrétů nakreslených perem a tuší a zpodobňující podivná stvoření, která v zrcadlech občas žijí …

https://www.facebook.com/events/762734840449097/