Andrea Sobotková: Double lunar dogs

Mezioborová diskuze u příležitosti oslav Dne architektury a zakončení stejnojmenného festivalu umění pro veřejný prostor Pardubic. 

 

Veřejný prostor je jedním z klíčových elementů utváření identity a fixace dobových hodnot. Jaké narativy jsou prostřednictvím utváření veřejného prostoru, umísťování uměleckých artefaktů, performancí a dalších nástrojů soudobého uměleckého vyjádření veřejnosti zprostředkovány? Kdo, jakým způsobem a proč určuje, co, jak a komu má být uměleckou řečí artikulováno? Jak ovlivňují dané aktivity utváření paměti a kolektivní identitu? A jak vůbec nakládat s uměním pro veřejný prostor? 

 

Hosty debaty budou Marie Foltýnová, kurátorka veřejné plastiky a programu Umění pro město Galerie hlavního města Prahy, kurátor a kritik umění Jiří Ptáček a historik Čeněk Pýcha, který se zabývá problematikou dějin ve veřejném prostoru a zkoumáním paměti. 

 

Pořádá GAMPA – Galerie města Pardubic ve spolupráci s Offcity z.s. a Divadlem 29 v rámci projektů Tvárnost paměti a OFFCITY 2020. Tyto projekty jsou realizovány za podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.