Plastic Heart

Víkendová dílna pro děti od 4 do 12 let, které se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama.

Stejně tak, jak nám v těle pulzují plíce při nádechu a výdechu, tak se nafukují i igelitové pytlíky. Výtvarná
dílna zabývající se prostorovou tvorbou a recyklací.