Cílem semináře je představit a zmapovat současný stav rezidenčních míst v České republice, a seznámit tak uměleckou veřejnost s možnostmi rezidenčních pobytů, případně vytvořit modely spolupráce mezi jednotlivými rezidenčními centry. Záměrem semináře je rovněž zjistit, které umělecké žánry mají rezidenční podporu a které naopak jsou podporovány minimálně.

Zástupce rezidenčního místa představí svůj prostor, umělecké zaměření, způsob výběru umělců a další detaily formou příspěvku v celkové délce 5–7 minut.