Výstava vznikla v koprodukci institucí Galerie výtvarného umění v Náchodě a Muzea Náchodska v rámci oslav 770. výročí prvé písemné zmínky o městě Náchodu.

  

Výstavní projekt mapuje zásadní kresby a malby z fondů obou institucí, které jsou předlohami pro městské výzdoby (sgrafita, nástěnné malby, mozaiky apod.) náchodských významných budov (Městské divadlo, Nová radnice, historický dům Tyršova 247 atd.). Zastoupeny jsou návrhy velkých výtvarnických osobností přelomu 19. a 20. století: Mikuláše Alše, Karla Špillara, Maxmiliána Pirnera nebo Josefa Weniga, i dnes méně známých výtvarníků, specialistů pro nástěnné malby (Láďa Novák a Karel Ladislav Klusáček) a dalších umělců v různých převážně kresebných technikách, od primárních návrhů až pro realizační kresby v poměru 1:1.

  

Výstava v druhém plánu tak výrazně soustředí i obrazové památky z historické architektury Náchoda z období secese a symbolismu, kdy jsou sbírkové předměty konfrontovány s fotografiemi současného stavu. Výstavu doplňují edukační programy organizované v obou institucích i komentované prohlídky s kurátorem projektu. Společná tiskovina obou institucí je nedílnou součástí výstavního projektu, instalovaného v prostorách obou institucí (GVUN Jízdárna – přízemí, MN – Výstavní síň v Tyršově ulici).

  

kurátor: David Chaloupka