Tvorba Jolany Havelkové bývá přiřazována k současné fotografii, ale některé práce není možné včlenit do tradičních kategorií či jednoznačně přiřadit k určitému médiu. Obecně lze říci, že se autorka dlouhodobě zabývá médiem fotografie a jeho užitím v současném umění, od přímého nemanipulovaného obrazu až k těm pracím, které vznikly jako výsledek kombinací dalších technik a postupů.