Název výstavy koresponduje s názvem jednoho z výstavních cyklů roudnické galerie, který zavedla Alena Potůčková již v roce 2008. V rámci volného cyklu Učitel a žák se uskutečnila řada výstav, konfrontujících práci významné osobnosti z oblasti výtvarného umění, spolu s jedním ze svých žáků.

  

Nyní by však měl být tento vztah přenesen do zcela jiné roviny. Cílem zde bude poukázat na vědomé navazování na konkrétní vzory, na silné zdroje inspirace, na přiznané přejímání myšlenek, ale i deklarace obdivu k výjimečným osobnostem nebo jedinečným dílům. Vizuální umění, jež tyto principy dokládá, je pouze dílčí ukázkou obdobných vazeb napříč celou společností. Implicitním poselstvím výstavy Učitel a žák tak bude vyjádření úcty a vděku našim vzorům a učitelům v širokém slova smyslu.

  

Výstava bude věnována památce dvou významných osobností, které v porevolučním období stály v čele roudnické galerie a jež nás v nedávné době opustily – Aleně Potůčkové (1953–2018) a Miroslavě Hlaváčkové (1942–2020).