8. a 9. března, vždy v 17.00 a 20.00

Divadlo Archa v rámci oslav 25. výročí premiérově uvede choreografii Invited, která vznikla v produkci vlámského souboru Ultima Vez. Poprvé se tak v Praze představí mladý choreograf Seppe Baeyens.
Tanečník a choreograf Seppe Baeyens s uskupením Ultima Vez úzce  spolupracuje od roku 2011. V roce 2015 pod křídly skupiny Wima Vandekeybuse vytvořil svoje první velké taneční představení Tornar pro mnohogenerační sbor profesionálních a amatérských tanečníků. Představení mělo v Belgii i v zahraničí velmi dobrý ohlas. Baeyensovo nejnovější dílo stojí na intenzivním zkoumání jevištního prostoru a spoluautorství v současném tanci. V představení INVITED Baeyens formuluje svoji uměleckou odpověď na otázku, jak se diváci mohou podílet na choreografii
 představení. V jeho pojetí je tanec společným jazykem, který umožňuje nové druhy soužití, a tím stírá hranice mezi performery a diváky. „Snažím se propojovat generace. Tanec přitom slouží jako dorozumívací prostředek. V tom vidím jeho velkou sílu“, říká Baeyens, v jehož obsazení vedle 95 letého muže figurují i teenageři z bruselské čtvrti Molenbeek. Nepostradatelnou roli zde hraje též publikum. „Neukazujeme divákům, co mají dělat; zveme je, pomáháme jim a podporujeme je k tomu, aby zariskovali a vytvořili něco sami“, doplňuje choreograf. Stírání hranic mezi diváky a účinkujícími, jevištěm a hledištěm podporuje otevřená scéna sdíleného prostoru bez klasické elevace.
Více informací včetně rozhovoru se Seppe Bayensem naleznete v příloze.
Trailer – https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8sIz8211XDs