Jak se volá do lesa? // UMA v INI

V PROSTORU INI Gallery se bude prezentovat platforma UMA: You Make Art, která se věnuje dlouhodobě zprostředkování současného umění co nejširšímu okruhu zájemců skrze projekt UMA ArtGuide. Ten je možné najít ve vybraných galeriích v Praze a Brně. V INI Gallery PROSTORu proběhne několik akcí na pozadí malé instalace.

Osou se stala pozice otázek (dobře i špatně položených) jejich forma a reflexe. Jak popsat umění a jak vypadá vaše osobní ArtMapa? Řečnická otázka z názvu je zároveň seriózní a zároveň trochu podvratná. Ale kdo si chce hrát, musí do lesa. Nebo tak nějak. 
Hravá prezentace vážné věci.

vystavení: Jan Krtička, Art Map, UMA: You Make Art
kurátorky: Jan DoudaAnežka Bartlová
spolupráce a technická podpora: Radim Labuda