Projekt UMakArt: You Make Art v říjnu pokračuje v sérii mezinárodních worshopů. Letos se tak účastníci workshopu mohou setkat a společně tvořit s umělcem z Bulharska Vikentim Komitskim. Místem konání se stane Karlin Studios (Křižíkova 34, Praha 8) 8.10.2011 od 15:00. Proběhne krátké představení Komitského díla, diskuze a workshop pod jeho vedením. Vikenti Komitski ve své konceptuální tvorbě využívá různorodých médií, od světelných instalací až po video. Jeho díla se často skládají z předmětů denní potřeby a nutí diváky k jejich vnímání v nových souvislostech. Tvorba tohoto bulharského umělce se také vyznačuje jedinečným smyslem pro humor.
Všechny akce jsou pro účastníky zdarma.