vernisáž proběhne 6. 12. 2018 v čase od 17.00 – 19.00

Mladá umělecká skupina Gravidity prezentuje site specific výstavu Sub terrein pro výstavní prostor SUTEREN Gallery. Podzemní prostor – suterén – sub terrain – svět pod povrchem inspiruje uměleckou skupinu k otevření Pandořiny skříňky podvědomí – subconsciousness. Dojmy a pocity, které se nacházejí hluboko v člověku, ale nedají se jednoduše vyjádřit slovy. Prosakují členitým prostorem sklepa, od předních reprezentativních částí až po nejtemnější zákoutí.
Zásadním tématem, které prostupuje projekty skupiny, je vztah mezi tělem, oděvem a prostředím. V SUTEREN Gallery se stává námětem otisk působení člověka a projekce jeho tělesných ideálů. Jaký zanecháváme po sobě fyzický nebo psychický otisk v prostoru ve skutečnosti a jaký bychom rádi zanechali?

Hana Magdoňová /1989
Žije a pracuje v České republice. Aktuálně studuje v ateliéru Performance na FaVU VUT. Studovala Kulturní dramaturgii pro divadla na Slezské univerzitě v Opavě. Absolvovala rezidenční pobyt v divadle GegenStand v Marburgu v Německu a mezinárodní performance laboratoře ve Frankfurtu n. M. a Bordeaux. Tvoří na pomezí performance, site-specific a dramaturgie.
http://hanamagdonova.blogspot.com/

Lucie Jestřabíková /1990
Pochází z České republiky, žije a tvoří v Mannheimu / Německo. Studovala v ateliéru Sochařství na UMPRUM v Praze a v ateliéru Nových médií na Západočeské univerzitě v Plzni. Během svého studia absolvovala stáž čínské malby a kaligrafie na NTUA a Multimediální design na CTU na Taiwanu. Roku 2017 se účastnila rezidenčního pobytu v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově. Vystavovala v Německu, Španělsku, Polsku a České republice a mimo jiné i ve Velké Británii.
http://jestrabikova.cz

Michaela Čížková /1992
Žije a tvoří v České republice. Studovala ateliéru Performance a Fotografie na Favu VUT v Brně. V průběhu studia absolvovala stáže na Akademii umění v Miláně, fotografickou stáž v Českém centru ve Vídni, absolvovala fotografický ateliér hostujícího fotografa prof. Dr. Vladimíra Špačka a pracovní stáž ve Vídeňské Knoll Gallery, které ovlivnily její přístup nejen k tvorbě. Ve své tvorbě pracuje převážně s médiem fotografie, videem a performance. Vystavovala v Irsku, Itálii a České republice.
http://animal.ffa.vutbr.cz/~xvcizkova

Michael Franče /1989
Působí a tvoří v Praze a ve Světlé nad Sázavou. Studoval Keramický design na UUD v Plzni, ateliér Sochařství – obor keramika na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni a na Indonesian Institute of the Arts v Yogyakarta. Momentálně působí jako pedagog v ateliérů Výtvarného zpracování keramiky a porcelánu a Bytový designér ve Světlé nad Sázavou.
Hlavním materiálem, ze kterého tvoří je keramika a porcelán, nevyhýbá se ale i jiným alternativám jako je dřevo, hliník a plast. V jeho tvorbě jde spíše o konceptuální design v užitém umění, kde idea musí být zároveň funkční a praktická. Vystavoval v Indonésii a České republice. Účastnil se výstavy Designblok 2015.
http://www.fra-gile.com

Zuzana Štefková /1992
Pracuje a tvoří v Brně. Studovala ateliér Video a performance na FaVU VUT v Brně. V průběhu studia absolvovala pracovní stážv galerii CINNNAMON v Rotterdamu a studijní stáž na Easab Lorient ve Francii. Zabývá se médiem fotografie, video-performance a instalací do kterých zahrnuje sociální roviny, kde otevírá intervence s určitou mírou dentacity materiálu. Vystavovala v České republice a ve Francii.
https://www.facebook.com/z.s.stefkova/

kurátorky:
Dominika Halvová / Marie Vránová

SUTEREN Gallery
v prostorách prodejny Place store
Moravské nám. 629/4
602 00 Brno
po – pa 9.00 – 19.00
so 10.00 – 16.00

f SUTEREN Gallery
i suteren_gallery