přednáška a diskuse

Hosté: Ágnes Konkoly, Bori Szalai

moderuje Tereza Stejskalová

Zatímco v minulosti se umělci sdružovali v nejrůznějších uskupeních, současná generace se většinou snaží prosadit na vlastní pěst. Kdysi slavné spolky a besedy, v nichž se po desetiletí setkávali progresivní autoři, zestárly a nebyly nahrazeny novými.

Dnešní umělce středního věku charakterizuje individualistický étos, ti mladší raději volí méně závazné formy spolupráce, které se často soustředí kolem
alternativních výstavních prostor. Nepřišli jsme s ústupem těchto uměleckých sdružení na okraj uměleckého dění o něco důležitého? V čem by nám mohly být dnes užitečné? Jaká by mohla a měla být jejich funkce v současném uměleckém provozu?

Přednáška, která představí maďarské Studio mladých umělců (Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület), nabízí možnou odpověď. Umělecké sdružení, přestože je více než 50 let let staré, aktivně spoluvytváří dění na maďarské výtvarné scéně.

Tajemnice Studia Ágnes Konkoly představí historii a principy fungování spolku, jehož existence je však nyní ohrožována kulturní politikou současné maďarské vlády.

Součástí večera bude i diskuse o možnostech a úkolech podobných uměleckých sdružení v době škrtů v kulturní sféře, jíž se zúčastní také předchozí tajemnice Studia, kurátorka a kritička Bori Szalai.

Více viz http://www.artalk.cz/2012/03/26/s-lehkym-srdcem-nejen-o-svazech-umelcu/

http://studio.c3.hu