Výstava představuje umělecké školy, které se nachází mimo centrum kulturního, společenského nebo ekonomického dění v České republice. Přesto anebo právě proto tyto umělecké školy významně ovlivňují atmosféru a chod měst, ve kterých působí a zároveň charakter měst se promítá do atmosféry těchto škol. Okolnost, že se umělecká škola nachází mimo centrum, je v některých ohledech omezující, ale zároveň vytváří neopakovatelný ráz a mimořádné podmínky. Výstava se snaží zdůraznit, že umělecké školy mimo centrum se můžou pochlubit skvělými výsledky v podobě nadějných talentovaných absolventů a poukazuje na skutečnost, že umělecké školy nabízí plnohodnotnou podobu vysokoškolského vzdělávání. 

 

Zachycení specifičnosti jednotlivých uměleckých škol je obsaženo i v členění výstavy podle měst, ve kterých se školy nachází (Brno, Zlín, Ostrava, Opava, Liberec, Ústí nad Labem). Základem výstavy je kurátorský výběr diplomových prací studentů, kteří ukončili svoje studium v roce 2020. Každý „školní oddíl“ je doplněn prací vybraného pedagoga, který je se školou dlouhodobě spojen a je spolutvůrcem charakteru školy. 

  

Výstava je nainstalována v Domě pánů z Kunštátu.

 

S ohledem na omezení spojená s pandemií COVID-19 je výstava pro veřejnost přístupná v podobě virtuálního modelu, kterým je možné procházet a zabývat se vystavenými uměleckými díly. Součástí virtuálního modelu je také několik překvapení, která zavedou návštěvníka do míst, kam se obvykle nedostane. 

 

Virtuální model výstavy: Umění volá! 

Online vernisáž ve čtvrtek 5. 11. od 17 hodin.

 

Akce se koná pod záštitou primátorky Statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. 

 

Vystavující: Daniel Balabán, Štěpán Brož, Martin Cáb, Mariusz Forecki, Daniel Hušťák, Pavel Korbička, Peter Korček, Lukáš Krnáč, Michal Max Mráz, Nela Mayerová, Andrea Mužíková, Filip Nádvorník, Josef Oubrecht, Dita Pepe, David Petráš, Zuzana Rišiaňová, Michaela Rožnovská, Josef Schorm, Lucie Schubertová, Petr Stanický, Jan Stolín, Michaela Thelenová, Adam Turzo, Zuzana Vanišová, Jan Veselý, Klára Vincourová 

 

Kurátor výstavy: Rostislav Koryčánek

  

Výstava je jedním z výstupů Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti.

 

Zúčastněné školy:

FMK UTB / Zlín

https://fmk.utb.cz 

 

ITF FPF SU / Opava

http://www.itf.cz 

 

FU OSU / Ostrava

https://fu.osu.cz 

 

FUA TUL / Liberec

https://fua.tul.cz 

 

FUD UJEP / Ústí nad Labem

https://fud.ujep.cz/fakulta/o-fakulte/ 

 

FaVU VUT a HF, DF JAMU / Brno

https://www.favu.vut.cz 

https://www.jamu.cz